ArabicEnglishPersianRussian
بازديد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور از پروژه هاي استان كردستان

بازديد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور از پروژه هاي استان كردستان

بازديد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور از پروژه هاي استان كردستان

بازديد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور از پروژه هاي استان كردستان

تامین ۱۰۰ هزار تن نهاده دامی برای عشایر تا پایان اردیبهشت

تامین ۱۰۰ هزار تن نهاده دامی برای عشایر تا پایان اردیبهشت

مهار ۹۸ میلیون مترمکعب از سیلاب های اخیر توسط زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری

مهار ۹۸ میلیون مترمکعب از سیلاب های اخیر توسط زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری

مراسم توديع معارفه هيئت مديره موسسه جهاد نصر

مراسم توديع معارفه هيئت مديره موسسه جهاد نصر

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خط اعتباری شماره ۹ مکانیزاسیون کشاورزی

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خط اعتباری شماره ۹ مکانیزاسیون کشاورزی