ArabicEnglishPersianRussian
افتتاح طرح های بخش کشاورزی خراسان شمالی توسط وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح طرح های بخش کشاورزی خراسان شمالی توسط وزیر جهاد کشاورزی

کنترل بیولوژیک آفات و گسترش مبارزه تلفیقی در اراضی کشاورزی کشور

کنترل بیولوژیک آفات و گسترش مبارزه تلفیقی در اراضی کشاورزی کشور

بازدید از واحد تولیدی کود جهاد نصر زنجان

بازدید از واحد تولیدی کود جهاد نصر زنجان

پیشرفت بخش کشاورزی مدیون تلاش محققان برای دستیابی و معرفی یافته‌های نوین

پیشرفت بخش کشاورزی مدیون تلاش محققان برای دستیابی و معرفی یافته‌های نوین

تحول در بخش کشاورزی از مسیر نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ می‌گذرد

تحول در بخش کشاورزی از مسیر نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ می‌گذرد

افزایش ۲۸۱ درصدی یارانه نهاده ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

افزایش ۲۸۱ درصدی یارانه نهاده ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰