ArabicEnglishPersianRussian
رشد ۴.۴ درصدی بخش کشاورزی در شش ماهه سال جاری

رشد ۴.۴ درصدی بخش کشاورزی در شش ماهه سال جاری

صید ۱۳۱۱ تن ماهی استخوانی از دریای خزر تا پایان آذرماه

صید ۱۳۱۱ تن ماهی استخوانی از دریای خزر تا پایان آذرماه

تفاهم‌‌نامه همکاری کمیته امداد و جهاد نصر کرمان

تفاهم‌‌نامه همکاری کمیته امداد و جهاد نصر کرمان

افتتاح طرح های بخش کشاورزی خراسان شمالی توسط وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح طرح های بخش کشاورزی خراسان شمالی توسط وزیر جهاد کشاورزی

کنترل بیولوژیک آفات و گسترش مبارزه تلفیقی در اراضی کشاورزی کشور

کنترل بیولوژیک آفات و گسترش مبارزه تلفیقی در اراضی کشاورزی کشور

بازدید از واحد تولیدی کود جهاد نصر زنجان

بازدید از واحد تولیدی کود جهاد نصر زنجان