• شماره ثبت:
  • 1827
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان:
  • 2/4%

حوزه فعالیت

شرکت جهاد نصر استان مرکزی از شرکت‌های وابسته به موسسه جهاد نصر می باشد که در سال 1371 به شماره ثبت 1827 به ثبت رسیده و متشکل از ایثارگران و جهاد گران پر تلاشی است که با تکیه بر فرهنگ اسلامی و روحیه مشارکت و تجربه وتخصص وتوانمندی‌های ویژه از جمله جسارت و صداقت توانائی‌های خود را در عرصه‌های مختلف کار وتلاش در جهت سازندگی وعمران کشور به اثبات رسانیده و با ارائه خدمات فنی و مهندسی موفق به اجرای بیش از 160 پروژه در زمینه‌های راهسازی ، آبیاری وزهکشی، سد سازی و … شده است اهم فعالیت‌های شرکت جهاد نصر استان مرکزی تحلیل، طراحی و اجرای پروژه‌های راهسازی – سد سازی آبیاری و زهکشی – انجام امور تاسیساتی وخطوط انتقال آب ونفت و گاز … و انجام خدمات فنی و مهندسی است.

  • تلفن:
  • 08634135581-7
  • آدرس:
  • اراک -کمربندی شمالی -جنب واحد اتوبوسرانی