شرکت جهاد نصر همدان

  • شماره ثبت:
  • 2223
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان:
  • 1/7%

حوزه فعالیت

حوزه فعالیت شرکت در زمینه های خدمات فنی مهندسی و اجرای طرح‌های عمرانی در رشته ساختمان ، آب و راه وترابری با اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی ، کانال انتقال آب ، ساختمان ، سد سازی ، راهسازی ، تونل سازی ، ایستگاه‌های قطار ، روسازی و خطوط انتقال گاز می‌باشد.

  • تلفن:
  • 08138240401-3
  • آدرس:
  • همدان ، بلوار بعثت ، پلاک 135