• سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصرمعین پارسایان:
  • 1/2%
  • تلفن:
  • 084-32227067
  • آدرس:
  • ايلام – بلوار خلیج فارس- پشت پارک کوثر