• شماره ثبت:
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان:
  • 1%

حوزه فعالیت

  • تلفن:
  • 33391931 -011
  • آدرس:
  • مازندران ساري ،‌ميدان امام خميني،‌خ جام جم، روبروي صدا و سيما