شرکت جهاد نصر آذربایجان

  • شماره ثبت:
  • 5716
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان:
  • 4/4%

حوزه فعالیت

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ؛ طراحی ، اجرائی ، طراحی و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری و فروش واحد های تجاری ، مسکونی ، زراعی ، کشاورزی ،…. و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر : رشته ی آب ، رشته ی راه و ترابری ، رشته ی نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی ابنیه و ساختمان صنعت و معدن و …

  • تلفن:
  • 04134767400-06
  • آدرس:
  • تبریز خ آزادی حد فاصل میدان لاله و ابوریحان خ شاهد