• شماره ثبت:
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان:
  • 0/8%


حوزه فعالیت

شركت جهاد نصر زنجـان در چارچوب اهداف و خط‌مشی اعلامي از سـوي مجمع محترم سهامداران در قالب شركـت سهامي خاص در امور عمران و آباداني در كشور تلاش می‌نماید و اعتقاد دارد كه رشد و پويائي، لازمه تداوم و بقـاء هر سـازمان می باشد و بايستي از فن‌آوری‌های پيشرفته حداكثر استفاده را برده و با بهره‌برداري بهينه از ماشین‌آلات موجود و به‌کارگیری نيروهای متخصص و باایمان، آموزش مـداوم كـاركنـان و تـأمين معيشت باکرامت آنان كه متضمن ارائه خدمات باکیفیت برتر و موجب افزايش وفـاداری و انگيزه مي‌گردد را وجهه همت خويش قرار داده و از منابع طبيعي و محیط‌زیست به‌عنوان عامل حياتی توسعه پايدار حفاظت نمايد.
زمینه‌های فعالیت:
 پروژه‌های معدنی و کشاورزی
 پروژه‌های بخش ساختمانی و انبوه سازی
 پروژه‌های آماده سازی
 پروژه‌های آبیاری و زهکشی
 پروژه‌های راه سازی
 لیست ماشین آلات
 پروژه‌های سد سازی

  • تلفن:
  • 024-33460029
  • آدرس:
  • زنجان، خیابان کارگر (صفا)، ابتدای خیابان بهار، پلاک 3،