جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت انرژی معدن نصر برگزار شد

جلسه مجمع عمومی شرکت انرژی معدن نصر با حضور کلیه سهامداران و نمایندگان ایشان در تاریخ 22 تیرماه 1399 برگزار گردید. در این جلسه پس از تصویب صورت‌های مالی و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، شرکت نصر معین پارسایان به نمایندگی جناب آقای مهندس عبدالرضا عمید به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسین مشاور جاماب به نمایندگی جناب آقای دکتر میثم نصرالهی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و جناب آقای مهندس حسین رشیدی‌نیا به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.