۵۵ هرار هکتار از شالیزارهای استان های شمالی زهکشی می شود

طرح زهکشی ۵۵ هزار هکتار از شالیزارهای سه استان شمالی کشور با هدف افزایش کمی و کیفی تولید اجرا می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب، افزود:  ۳۵ هزار هکتار از این طرح دردست اجرا است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

رضا سرافرازی با بیان این که امسال دولت اعتبار خوبی به این طرح اختصاص داده است، اظهار داشت: کل اعتبار مصوب این طرح ۳۰۰ میلیارد تومان است که ۱۵۰ میلیاردتومان آن در فاز نخست پرداخت شده است.

وی گفت: استان گلستان حدود ۲۸۰ هزار هکتار، مازندران ۱۵۰ هزار هکتار و گیلان ۱۰۰ هزار هکتار زمین مستعد برای زهکشی دارند.

سرافرازی اضافه کرد: طرح زهکشی از طرح های مکملی است که  همراه  اجرای طرح آب بندان ها به تاثیرگذاری طرح های شالیزاری در استان های  شمالی کشور کمک می کند.

وی درباره بهره وری آب کشاورزی نیز اذعان داشت: اجرای طرح های مختلف از سوی معاونت آب و خاک در اراضی کشاورزی همچون تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، آبیاری تحت فشار، انتقال آب با لوله، اجرای شبکه های فرعی آبیاری درجه ۳و ۴ و بازسازی قنوات به افزایش بهره وری آب و راندمان آبیاری کمک کرده است.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر بهره وری آب کشاورزی عدد ۱.۴۶ و میزان راندمان آبیاری در اراضی کشاورزی ۴۵ تا ۴۷ درصد است.