نخستين بازديد وزير محترم جهاد كشاورزي از كانون هاي بحراني گرد و غبار استان خوزستان

به گزارش روابط عمومي موسسه جهاد نصر وزير محترم جهاد كشاورزي در نخستين سفر خود، به همراه مسئولان از كانون‌هاي گرد و غبار خوزستان بازديد كرد. بنابر اعلام سازمان جهاد كشاورزي استان برآوردها، كانون‌هاي گرد و غبار خوزستان را بيش از ۷۰۰ هزار هكتار (رسي و ماسه‌اي) نشان مي‌دهد كه ۳۵۰ هزار هكتار از آنها بحراني و بيش از ۴۰ هزار هكتار فوق بحراني است. كارشناسان بر اين باورند كه ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار هكتار از زمين‌هاي اين استان نيز تنها يك گام با بياباني شدن فاصله دارند.