مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری منصوب شد

در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی به سمت مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارد با توجه به اهمیت ارتقای بهره‌وری آب و نیاز به توسعه کمی و کیفی سامانه‌های نوین آبیاری در مزارع تولیدی کشور، با به کارگیری همه ظرفیت و توانمندی‌های علمی و اجرایی بخش خصوصی و دولتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا در کمترین زمان ممکن، شاهد توسعه چشم‌گیر سامانه‌های نوین آبیاری با رویکرد هوشمندسازی سیستم‌ها در کشور باشیم.

هماهنگی و تعامل با همه معاونت ها و سازمان های تابعه به ویژه با معاونت آب و خاک به منظور اجرای سیاست های کلان وزارتخانه در بخش آب و خاک مورد تاکید است.