روز جهانی «زن روستایی» فرصتی برای آگاهی از توانمندی‌ها و نقش اساسی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در پیامی به مناسبت روز جهانی زن روستایی، این روز را فرصتی برای آگاهی از تلاش‌ها، توانمندی‌ها، نیازها و نقش اساسی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن پیام فروغ السادات بنی هاشم مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری به این شرح است:

روز جهانی زن روستایی یادآور تلاش‌ها، توانمندی‌ها و نیازهای زنان روستایی و عشایری و کوشش برای متناسب سازی فرصت‌ها، امکانات، منابع مادی و غیر مادی با ظرفیت‌های آنهاست.

زنان نقش مهمی در تامین امنیت غذایی، بهبود معیشت، مدیریت منابع طبیعی و حفظ و حراست از زیست بومهای روستایی و عشایری دارند.

از این رو مخاطبین  روز جهانی زن روستایی و حاملان پیام این روز، برنامه ریزان و سیاستگذاران هستند. افرادی که مسیر رشد و توسعه کشور را تنظیم و اهداف آن را ترسیم می نمایند. مشارکت زنان روستایی و عشایری در فرایند رشد و توسعه، علاوه بر آن که دستیابی به اهداف آن را تسهیل و تسریع می کند، توسعه متوازن با اهداف عدالت خواهانه را تحقق پذیر می نماید.

به این ترتیب انتظار می رود، برنامه‌های توسعه کشور با توجه بیشتر به زنان روستایی و عشایری تنظیم شود و این گروه نه به عنوان افرادی که از نتایج توسعه بهره مند می‌شوند، بلکه به مثابه افرادی که به فرایند رشد و توسعه کمک می‌کنند، از جایگاه ویژه ای در برنامه ها برخوردار شوند و به خدمات آموزشی – ترویجی، بهداشتی و منابع مالی و اعتباری بیشتری دسترسی یابند.

پانزده اکتبر مقارن با بیست و چهارم مهرماه را به زنان روستایی و عشایری سخت کوش و پر توان این سرزمین تبریک می گویم.