خوداتکایی صنعت فرش و منسوجات ابریشمی به ۴۸ درصد ارتقا یافت

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در سال مزین به شعار جهش تولید، با توزیع ۴۶ هزار و ۵۰۲ جعبه تخم نوغان بین بهره برداران ۳۱ استان کشور و تولید ۱۶۷۸ تن پیله تر ابریشم، توفیقات قابل توجهی در حوزه نوغانداری کشور حاصل شده و از لحاظ تعداد بهره بردار، تعداد تخم نوغان توزیع شده و میزان تولید پیله ابریشم، رکورد ۱۲ سال گذشته کشور شکسته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی با بیان این مطلب، افزود: تعداد بهره بردار، تعداد تخم نوغان توزیع شده و میزان تولید پیله ابریشم در مقایسه با سال ۹۸ به ترتیب از رشد نسبی ۹، ۱۷ و ۲۱ درصد برخوردار شده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طی دو سال اخیر، میزان خوداتکایی صنعت فرش و منسوجات ابریشمی به تولیدات داخلی از ۲۸ درصد به ۴۸ درصد ارتقا یافته است.