جلسه معارفه عضو جديد هيئت مديره موسسه جهاد نصر

به گزارش روابط عمومي موسسه جهاد نصر، جلسه معارفه عضو جديد هيئت مديره موسسه با حضور دكتر عرفانيان مشاور وزير و رئيس گروه امور مجامع و شركت هاي وزارت جهاد كشاورزي و مهندس صالحي نژاد مديرعامل موسسه جهاد نصر به همراه مديران اين موسسه در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۲ در سالن جلسات اين موسسه برگزار گرديد. طي اين جلسه ضمن معارفه آقاي مهندس ركوعي به عنوان عضو موظف هيئت مديره آقاي مهندس صالحي نژاد به ارائه گزارش از عملكرد پروژه هاي در دست اجرا اين موسسه پرداختند. در پايان از زحمات آقاي مهندس علاقه بند عضو سابق و معاون اجرايي موسسه در طي ۹ سال فعاليت ايشان تقدير و تشكر بعمل آمد.