تا پايان دولت بيش از 78 كيلومتر از محور هراز به صورت چهارخطه زير عبور می رود

مديركل ساخت و توسعه راه هاي شمال كشور گفت:‌ طبق برنامه ريزي صورت گرفته 6.5 كيلومتر ديگر از محور هراز تا پايان سال مالي به بهره برداري مي رسد كه با اين اقدام بيش از 78 كيلومتر بزرگراه هراز به صورت چهارخطه زيرعبور قرار مي گيرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، حسن كلهري با اشاره به بهره برداري 6 كيلومتر از محور هراز در خرداد ماه سالجاري گفت: ‌طبق برنامه ريزي صورت گرفته 6.5 كيلومتر ديگر نيز تا پايان سال مالي به بهره برداري مي رسد و بدين ترتيب بيش از 78 كيلومتر از محور هراز به صورت چهارخطه زير عبور قرار مي گيرد. وي اعتبار مورد نياز براي تكميل اين بخش را 1500 ميليارد ريال اعلام كرد.

كلهري از اولويت بندي در بهره برداري اين پروژه خبر داد و گفت: چهارخطه كردن محدوده بايجان- تونل وانا شامل ساخت يك رشته تونل 513 متري و چهار دستگاه پل به طول 400 متر اولويت اول بهره برداري است

وي ادامه داد: بايجان- پل استراباكو به طول 2 كيلومتر تا پايان سالجاري و پل استراباكو- تونل وانا نيز تا پايان سال مالي به بهره برداري خواهد رسيد.

مديركل ساخت و توسعه راه هاي شمال كشور اظهار داشت: برآورد اعتبار مورد نياز در اين بخش 800 ميليارد ريال است كه ارزيابي و آزادسازي 4 هزار متر مربع زمين نيز جزئي از اين اقدامات است.

كلهري چهارخطه كردن محور در محدوده لاسم- زيارباغ به طول 2.5 كيلومتر را اولويت دوم اين پروژه مهم در سال جهش توليد ذكر كرد و افزود: يك رشته تونل به طول 1040 متر كه تا امروز 840 متر آن لاينينگ شده است با پيشرفت فيزيكي 65 درصد، تا پايان سالجاري به بهره برداري مي رسد.

وي ادامه داد: ‌احداث يك دستگاه تونل به طول 1040 متر با اعتبار 700 ميليارد ريال بخش ديگري از اين پروژه مهم است كه تا پايان سال مالي تكميل و آماده بهره برداري خواهد بود.

مديركل ساخت و توسعه راه هاي شمال كشور پيشرفت فيزيكي پروژه را 69 درصد اعلام و اظهار كرد: به منظور تكميل پروژه به هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.