احداث ۴ ایستگاه خط دو متروی اصفهان در منطقه یک
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: تعداد چهار ایستگاه خط دو متروی اصفهان در محدوده این منطقه قرار گرفته که عملیات اجرایی سه ایستگاه خرازی، کاشانی و خلجا آغاز شده و ایستگاه میدان امام حسین(ع) نیز به زودی آغاز خواهد شد.

مهین شکرانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا ، اظهار کرد: امسال در منطقه یک شهرداری پروژه های بسیار خوبی تعریف شده که تعداد زیادی از آنها تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان امسال ادامه خیابان اردیبهشت حدفاصل خیابان میرداماد تا خیابان طالقانی و پارکینگ زیرسطحی ابتدای این خیابان تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه مجموعه فرهنگی شهید بهشتی، افزود: عملیات اجرایی فاز نخست پروژه مجموعه فرهنگی شهید بهشتی تا دو ماه آینده با تعیین پیمانکار آغاز خواهد شد و برای اجرای آن حدود دو میلیارد تومان ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ایستگاه های مسیر اتوبوس خیابان مسجد سید حدفاصل چهارراه تختی تا سه راه صمدیه در دست اجراست، گفت: بخش زیادی از عملیات عمرانی کف سازی گذر علی قلی آقا حدفاصل مسجد سید تا بازارچه علی قلی آقا انجام شده و پروژه به زودی تکمیل خواهد شد.
شکرانی ادامه داد: عملیات اجرایی ساماندهی گذرهای منتهی به چهارباغ از جمله خیابان های شیخ بهایی و عباس آباد در حال اجرا بوده و پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به پروژه باززنده سازی نهر نیاصرم اظهار کرد: با توجه به تعیین پیمانکار پروژه باززنده سازی نهر نیاصرم حدفاصل چهارباغ تا خیابان شهید بهشتی عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان مطهری و انتقال آب برای آبیاری فضای سبز را از دیگر پروژه های در دست اجرا در منطقه یک عنوان کرد و گفت: تعداد چهار ایستگاه خط دو متروی اصفهان در محدوده این منطقه قرار گرفته که …