• شماره ثبت:
  • 82844
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان:
  • 6%

حوزه فعالیت

حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي خدمات انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی و بین المللی (ترانزیت ) کالا

  • تلفن:
  • 02144905917-18
  • آدرس:
  • تهران کیلومتر 12 جاده مخصوص بعد از مرکز خرید و فروش خودرو چیتگر