• شماره ثبت:
  • 1415
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان :


حوزه فعالیت

عمده فعاليت و توانای‎های شرکت بيشتر در زمينه‌های اجراي پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف خطوط انتقال آب ، نفت وگاز، راه و ابنیه ، محوطه سازی، سد سازی و کانال ، آبیاری تحت فشار و آبخیزداری می‌باشد.

  • تلفن:
  • 04533815434
  • آدرس:
  • اردبیل خیابان جام جم جنب ایران خودرو دیزل