رصد جاده خلخال کلور درام منجیل

جهادنصر گزارش زیر جهت اطلاع مخاطبین عزیز به استحضار میرسد.

  1.  طبق تصاویر، فعالیت اکیپ احداث آبروها در یکی از پل های آبرو ادامه دارد.
  2.  وضعیت کارگاه جهادنصر نشان از کاهش ماشین آلات در پروژه دارد.
  3. حذف ترانشه بسیار بزرگ در محدوده روستای زاویه جعفرآباد و خساره به اتمام رسیده و تعداد ۳ دستگاه بولدوزر و کامیون های مربوطه مشغول خاکبرداری ادامه مسیر هستند.

تصاویر و مشاهدات حکایت از کاهش قابل توجه تجهیزات و ماشین آلات در این پروژه ملی را دارد که امید است با پیگیری های انجام شده، پروژه نفس تازه ای گرفته و در منطقه ای که حتی زمستانش نیز میتوان فعالیت های گسترده راهسازی کرد شاهد افزایش ماشین آلات و فعالیت در محدوده روستای دیز تا روستای زاویه جعفرآباد باشیم و همچنین وضعیت جاده در محدوده روستای درو تا روستای دیز هم تعیین تکلیف شده و به پیمانکار ذیصلاح واگذار گردد.