تقویت و توسعه خطوط ریلی کشور با همکاری استاندارد

سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، امروز در دیدار با نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، خواستار همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در ایجاد مرکز تست قطعات و تجهیزات خطوط ریلی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از استاندارد، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست، با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، همه  دستگاههای اجرائی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین و سازمان بر حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت دارد.
وی بر ضرورت تقویت راه آهن کشور به عنوان یک زیر ساخت اقتصادی تاکید کرد و افزود: با تقویت و توسعه راه  آهن و گسترش خطوط ریلی و ترانزیتی ، رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
پیروزبخت با بیان اینکه این سازمان به عنوان تنها مرجع تدوین استانداردهای ملی، گواهی صلاحیت شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار را تایید می کند اظهار داشت: آزمایشگاههای مستقر در سازمان ملی استاندارد ایران، آزمایشگاه مرجع در کشور هستند که مورد تایید قرار دارد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: این سازمان با تمام ظرفیت های خود برای استانداردسازی و صدور گواهی های کیفیت در خدمت تمامی دستگاههای کشور است تا از این طریق بتوانند فعالیت های ملی و بین المللی خود را تسهیل و تسریع بخشد.
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۵۷ محصول دانش بنیان گواهینامه انطباق صادر شده است افزود: مساعدت و همراهی سازمان ملی استاندارد ایران با این شرکت ها به عنوان یک نهاد بی طرف ارزیابی کننده در اطمینان بخشی به مشتریان آنها از برنامه ها و راهبردهای محوری این سازمان است.
سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به قدمت صنعت ریلی کشور که نزدیک ۱۰۰ سال است، گفت: با همت سازمان استاندارد بتوانیم قدم بلندی در صنعت فعلی کشور در جهت کاهش وابستگی در ساخت قطعات ریلی کشور برداریم.
وی با بیان اینکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه خطوط ریلی تاکید شده است اظهار داشت: این بند از سیاست، مزیت رقابتی و اقتصاد پایدار را برای حمل و نقل ریلی مدنظر دارد که با استانداردسازی ساخت داخل می توانیم به آن دست یابیم.
مدیرعامل راه آهن، حمایت از تولید داخل در راستای ارتقای بهره وری و استفاده از ظرفیت داخلی را یکی از اصول دستیابی به توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: با ایجاد مرکز تست می توانیم علاوه بر توسعه خطوط داخلی کشور سهمی در تامین خطوط ریلی کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان داشته باشیم.
در این جلسه نمایندگان دو نهاد به منظور آغاز برنامه های مطالعاتی در زمینه ایجاد مرکز تست ، ارایه گواهی به شرکت های دانش بنیان و تدوین یا تجدیدنظر استانداردهای خطوط ریلی معرفی شدند .