بازدید وزیر جهاد کشاورزی از سوله نگهداری ذرت و بسته‌بندی کودشیمیایی بندر شهید رجایی

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از سوله نگهداری ذرت و بسته‌بندی کودشیمیایی بندر شهید رجایی

طرح آبزیان گتوند می تواند الگوی موفقی برای کشور باشد

طرح آبزیان گتوند می تواند الگوی موفقی برای کشور باشد

۵۳۰ متر مکعب آب با اجرای در هکتار عملیات آبخیزداری ذخیره می ‌شود

۵۳۰ متر مکعب آب با اجرای در هکتار عملیات آبخیزداری ذخیره می ‌شود

واگذاری سهام موسسات “جهاد نصر” و “جهاد توسعه” به ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

واگذاری سهام موسسات “جهاد نصر” و “جهاد توسعه” به ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

۳۵۰۰واحد مسکونی به‌نام سپهبد شهید سلیمانی در کرمان احداث می‌شود

۳۵۰۰واحد مسکونی به‌نام سپهبد شهید سلیمانی در کرمان احداث می‌شود

تا پايان دولت بيش از ۷۸ كيلومتر از محور هراز به صورت چهارخطه زير عبور می رود

تا پايان دولت بيش از ۷۸ كيلومتر از محور هراز به صورت چهارخطه زير عبور می رود