• شماره ثبت:
  • سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصر معین پارسایان:
  • ۱/۳%


حوزه فعالیت

شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار مجری طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی در رشته آب به شرح زیر می باشد:
 امور مربوط به خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خـانه‌های آب و فاضلاب
 امور مربوط به بندها، سدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سازه‌های هیـدرولیکی و تونل‌های آب
 امور مربوط به سـازه‌های دریایی و سـاحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان – راه و باند – ساختمان – تاسیسات و تجهیزات – نفت وگاز است.

  • تلفن:
  • ۳۲۷۲۰۱۲۹ -۳۲۷۲۰۰۸۸ -۳۲۷۲۰۰۲۷ -۰۴۴
  • آدرس:
  • ارومیه،کیلومتر ۵ جاده ارومیه سلماس روبه روی سازمان جهاد سازندگی