• سرمایه ثبتی شرکت:
  • درصد سهام در شرکت نصرمعین پارسایان:
  • ۱/۲%
  • تلفن:
  • ۰۸۴-۳۲۲۲۷۰۶۷
  • آدرس:
  • ايلام – بلوار خلیج فارس- پشت پارک کوثر