معرفی شرکت
شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس با بهره مندی از پرسنل متخصص و کارآمد، دانش، تجربه و سابقه شایسته در عرصه آبادانی و توسعه سازندگی کشور در زمینه های مشاوره ای و پیمانکاری، از توان بسیار مطلوب و مناسبی جهت مطالعه و اجرای پروژه های گوناگون برخوردار می باشد و با توجه به تجربه ، سوابق و نیز دانش علمی تاکنون منشاء اثرات و خدمات شایان توجه در گستره میهن اسلامی بوده اند.

همچنین این شرکت نقش قابل توجهی در زایش و آموزش و توسعه بخش پیمانکاری و مهندسی مشاور داشته بطوری که درصد قابل توجهی از پیمانکاران و مشاوران بومی بخش آب و خاک در سراسر استانهای کشور یا از همکاران سابق این شرکت بوده و یا از آموزش و انتقال تجربیات این شرکت بهره برداری نموده اند.

                  آدرس وب سایت:  www.swesc.ir

 
 
 
 
 
 
 
 
 


آخرین به روز رسانی: 1397/04/11
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت نصر معین پارسایان مي باشد.
ashnaweb