دستاوردها و موفقیت ها

•   بررسی در خصوص مأموریت، چشم‌انداز و برنامه استراتژیک شرکت
•   اصلاح ساختار سرمایه شرکت
•   آماده سازی اطلاعات لازم در مورد زیر ساختار اطلاعاتی
•   تهیه محل استقرار و امکانات مناسب جهت شرکت
•   تاسیس شرکت خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان
•   مشارکت در تاسیس شرکت بازرگانی معین پارسیان بازرگان توانا
•   مشارکت در سهام شرکت مهندسین مشاور جاماب
•   هماهنگی برای پروژه یابی در داخل و خارج از کشور

خلاصه ای از گواهی رتبه و صلاحیت شرکت های نصرآب

پایه ها
تعداد شرکت ها


ساختمان

پایه ها
تعداد شرکت ها
پایه یک
11 پایه یک
3
پایه دو
5 پایه دو
0
پایه سه
4 پایه سه
7
پایه چهار
0 پایه چهار
3
پایه پنج
0 پایه پنج
6


حمل و نقل

پایه ها
تعداد شرکت ها


کشاورزی

پایه ها
تعداد شرکت ها
پایه یک
16 پایه یک
1
پایه دو
2 پایه دو
1
پایه سه
2 پایه سه
1
پایه چهار
0 پایه چهار
0
پایه پنج
0 پایه پنج
4تاسیسات و تجهیزات

پایه ها
تعداد شرکت ها
سایر موارد

پایه ها
عنوان پایه
تعداد شرکت ها
پایه یک
5 پایه یک
کاوشهای زمینی 1
انبوه‌سازان ارشد 1

پایه دو

3
پایه دو
کاوشهای زمینی 1
انبوه‌سازان 1
صنعت و معدن 1
پایه سه
2 پایه سه
صنعت و معدن
1
پایه چهار
3 پایه چهار
- -
پایه پنج
4 پایه پنج
صنعت و معدن
1

جدول رتبه و صلاحیت شرکتهای نصر

ردیف
شرکت جهاد نصر آب حمل و نقل تاسیسات و تجهیزات ساختمان کشاورزی سایر موارد استاندارد ها
1
خراسان 1 1 1 1 1 انبوه‌سازان‌ارشد:رتبه1
ISO 9001
2
کرمان 1 1 1 3 - کاوشهای زمینی:رتبه1 صنعت و معدن: رتبه5 
ISO 9001 & OHSAS
3
اصفهان 1 1 1 2 -  صنعت و معدن: رتبه5
ISO 9001 & OHSAS  ISO 14001
4
میثاق اهواز 1 1 1 1 2 صنعت و معدن: رتبه2
ISO 9001 & OHSAS  ISO 14001
5
حمزه 1 1 3 5 -   انبوه‌سازان‌ارشد:رتبه1
ISO 9001
6
کرمانشاه 1 1 2 5 5  
ISO 9001 & OHSAS
7
فارس 2 1 - 5 3  
OHSAS & ISO9001
8
آذربایجان شرقی 1 1 1 3 5    
9
آذربایجان غربی 1 1 5 3 -  
ISO 9001
10
کوثر 1 1 5 5 - انبوه‌سازان: رتبه2
ISO 9001
11
مازندران 1 3 4 3 3  
ISO 9001
12
لرستان 3 1 2 4 5  
ISO 9001
13
ایلام 3 1 4 5 5 صنعت و معدن: رتبه3
ISO 9001
14
همدان 1 2 5 4 4  
ISO 9001
15
کردستان 2 1 - 5 -  
ISO 9001 & OHSAS
16
یزد 2 1 5 4 - کاوشهای‌زمینی: رتبه2
ISO 9001
17
تهران 2 2 - - -    
18
زنجان 2 1 3 1 5  
ISO 9001
19
بوشهر 3 3 5 4 -  
ISO 9001
20
مرکزی 3 2 - 5 -  
ISO 9001
21
حمل و نقل جهاد نصر - - - - - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 


آخرین به روز رسانی: 1397/04/11
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت نصر معین پارسایان مي باشد.
ashnaweb